Uitnodiging bijeenkomst BOSSpark: dinsdag 21 maart a.s. in De Oase

Geachte buurtbewoner,

Bij dezen nodigen wij u namens de actieve vrijwilligers van het BOSSpark/BOSShuis en de gemeente Sittard-Geleen van harte uit voor het bijwonen van een informatieavond over het BOSSpark.

Deze avond zal op dinsdag 21 maart 2017 gehouden worden in gemeenschapshuis De Oase aan de Bachstraat in Sittard. De bijeenkomst start om 19.30u en zal uiterlijk tot 21.00u duren.

Graag geven wij u dan uitleg over de activiteiten die gehouden worden op het BOSSpark. Wij willen tijdens deze bijeenkomst samen met de buurtbewoners nadenken over de toekomst van ons park.

Nadrukkelijk nodigen wij de buurtbewoners uit om actief mee te doen en mee te denken in de ontwikkeling van de activiteiten. Uitgangspunt is altijd geweest een park vóór en dóór de buurtbewoners, verenigingen en scholen in Sittard-Oost.

Het programma van deze avond is als volgt.
19.30u: Opening en welkomstwoord door wethouder Leon Geilen
19.35u: Toelichting huidige situatie
19.45u: Toelichting op de aandachtspunten zoals activiteiten, beheer, evenementen, PR en communicatie en de vorming van een bestuur. Bespreking van ideeën, mogelijkheden en kansen
20.15u: Pauze
20.30u: Terugkoppeling actiepunten: wie gaat wat doen, discussie
21.00u: Sluiting

Wij hebben veel actieve buurtbewoners nodig, bewoners die er aan willen bijdragen dat het BOSSpark nog meer dan ooit het bruisende hart van de wijken Vrangendael, Kemperkoul, Broeksittard en uiteindelijk heel Sittard-Oost wordt.

U bent van harte uitgenodigd.

Namens de vrijwilligers van het BOSSpark

Heeft u vragen over deze uitnodiging, dan kunt u bellen met de heer Harrie van der Pennen, tel. nr. 06 11 18 63 76.