Extra werkzaamheden Keulsebaan - President Kennedysingel tussen 11 en 19 november a.s.

Wat?
Op de kruising Keulsebaan – President Kennedysingel is sprake van wateroverlast bij hevige regenbuien. Om dit op te lossen wordt het water, via een ondergrondse boring, van de kruising naar de buitengracht op de Oostelijke schootsvelden geleid.

Wanneer
De werkzaamheden starten op 11 november a.s. en duren naar verwachting tot en met 19 november a.s.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is het wél mogelijk om de Keulsebaan uit te rijden naar de President Kennedysingel. Het is NIET mogelijk om de Keulsebaan in te rijden vanaf de President Kennedysingel.

Uitvoerder
Firma Ploegam BV

Vragen?
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij de projectleider van firma Ploegam, de heer Lucas Demouge:
* via e-mail: l.demouge@ploegam.nl of
* via gsm 06 18 63 80 11.