AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - GDPR (General Data Protection Regulation)

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Wijkplatform Vrangendael, hierna te noemen Stg. WpV, kan persoonsgegevens over u
verwerken, omdat u gebruik maakt van de activiteiten van Stg. WpV en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan Stg. WpV verstrekt. Stg. WpV kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
 uw voor- en achternaam;
 uw adresgegevens;
 uw telefoonnummer (vast en mobiel);
 uw e-mailadres;
 uw geboortedatum;
 foto’s met u en/of uw gezinsleden/familieleden gemaakt tijdens activiteiten waarvoor u zich heeft
aangemeld.

Waarom Stg. WpV gegevens nodig heeft
Stg. WpV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Stg. WpV gegevens bewaart
Stg. WpV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen verdere noodzaak bestaat.

Delen met anderen
Stg. WpV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mail wijkplatformvrangendael@gmail.com.
Stg. WpV zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek via e-mail reageren.

Beveiligen
Stg. WpV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. De website van Stg. WpV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stg. WpV verzamelde persoonsgegevens,
neemt u dan contact op via e-mail wijkplatformvrangendael@gmail.com.
Www.vrangendael.com is de website van Stg. WpV.

Stg. WpV is als volgt te bereiken
Secretariaatsadres: Hollmanstraat 7, 6137 PP SITTARD
Extra contactadres: Broeksittarderweg 116, 6137 BK SITTARD
Inschrijvingsnummer Handelsregister Kamer van Koophandel: 14127182
GSM (buiten kantooruren): 06 54 67 28 70
E-mail: wijkplatformvrangendael@gmail.com.