Het bestuur

Het bestuur van Stichting wijkplatform Vrangendael - kortweg wpV genoemd - bestaat uit de volgende personen:
* Marielle Smit-Hübecker - voorzitter (gsm 06 54 67 28 70);
* Theo Olislagers - secretaris, plv. penningmeester
* Wil Smeets - penningmeester, vice-voorzitter (tel. 046 451 99 01);
* Jolanda Guyt - bestuurslid;
* Jos Dols - bestuurslid.

Marielle Theo Wil Jolanda Jos