Komende Agenda & Data

Voorheen vier maal per jaar, echter vanaf 2013 - twee maal per jaar vindt in 'De Oase' aan de Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats of kortweg het wijkoverleg genoemd. Dit wijkoverleg is bedoeld voor alle buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en -coördinator van de gemeente incl. overige instanties en ketenpartners, zoals o.a. Partners in Welzijn, de Politie en ZO Wonen. U bent dus ook van harte uitgenodigd hiervoor.

De beide wijkoverleggen in 2018 zijn:
* dinsdag 20 maart;
* dinsdag 30 oktober.

Het wijkoverleg start om 19.30u en vanaf 19.00u kunt u informeel met het bestuur praten. Zie ook Oproep.

De agenda voor het wijkoverleg van dinsdag 30 oktober 2018 ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Notulen wijkoverleg dd. 20 maart 2018
3. Werkgroepen Burgerkracht Sittard-Oost:
* DaCapo;
* Wijkblad Doorkijk.
4. Aandachtspunten/noemenswaardige zaken m.b.t. onze wijk:
* vanuit de Politie (wijkagent);
* vanuit PiW/wijksteunpunten;
* vanuit het BOSS park;
* vanuit ZoWonen;
* vanuit wpV.
5. Lopende zaken van stadsdeelmanager May Jung
6. Lopende zaken van wijkcoördinator François Mostard
7. Inbrengpunten wijkbewoners
8. Rondvraag en sluiting

Klik hier om de presentatie van de plannen rondom het DaCapoterrein - die tijdens het wijkoverleg dd. 28 maart 2017 is gehouden door werkgroeplid Pascal Jongen - te openen.

De wijkoverleggen voor 2019 zijn al vastgelegd op de volgende data:
* dinsdag 26 maart 2019;
* dinsdag 22 oktober 2019.

Noteer deze alvast in uw agenda. U komt toch ook?!