Voormalige Agenda's, Notulen & Presentaties

Per jaar treft u hieronder de links aan naar zowel de betreffende agenda's alsmede de notulen van de wijkoverleggen. Momenteel zijn we nog drukdoende de agenda's te plaatsen en de notulen in te scannen en zullen deze zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld. We vragen nog even uw geduld hiervoor.

U treft ook de gegeven presentaties hieronder aan.

Wijkoverleggen 2016
* 22 maart;
* 18 oktober.

Wijkoverleggen 2015
* 31 maart;
* 3 november.

Wijkoverleggen 2014
* 18 maart;
* 28 oktober.

Wijkoverleggen 2013
* 26 maart;
* 17 september.

Wijkoverleggen 2012
* 27 maart;
* 19 juni;
* 25 september;
* 20 november.

Wijkoverleggen 2011
* 22 maart: agenda
Presentatie: Meldingen Openbare Ruimte (informatie over hoe het gemeentelijke callcenter
functioneert)
* 21 juni: agenda
Presentatie: Brandveiligheid, zie ook http://www.watdoejijbijbrand.nl/
* 27 september;
* 22 november.

Themabijeenkomst 'Veiligheid in de wijk', d.d. 28 januari 2010
Presentatie: Gemeente Sittard-Geleen
Presentatie: wpV

Wijkoverleggen 2010
* 23 maart: agenda
* 22 juni: agenda
* 21 september: agenda
* 23 november: agenda

Wijkoverleggen 2009
* 24 maart: agenda
* 23 juni: agenda
* 22 september (vervallen i.v.m. ziekte diverse bestuurs- en gezinsleden alsmede vakanties): agenda
* 24 november

Voortgangsbericht
Oktober 2009

Wijkoverleggen 2008
* 26 februari
* 27 mei
* 26 augustus
* 25 november

Wijkoverleg 2007
* 13 november