Persbericht Partners in Welzijn: Maatjesproject

Gevoel van eenzaamheid en behoefte aan sociale contacten? Dan is het Maatjesproject van Partners in Welzijn wellicht iets voor u!

Ouderdom, ziekte en/of beperkingen belemmeren vaak het sociaal netwerk en hulp is niet altijd overal beschikbaar. Het wegvallen van het eigen sociale netwerk bij oudere mensen resulteren vaak in vereenzaming en men komt in een sociaal isolement. Vaak is het dan ook nog zo dat men het moeilijk vindt om nieuwe sociale contacten aan te gaan.

Bij Partners in Welzijn helpen wij u graag om nieuwe sociale contacten op te bouwen. Het Maatjesproject van Partners in Welzijn helpt u om samen met een maatje het sociale netwerk voor u uit te breiden en te versterken, zodat u weer sociaal en maatschappelijk actief kunt zijn.

Onze vrijwilligers zijn er op getraind om u te helpen bij het verkennen van uw omgeving en zullenl u ondersteunen bij het zoeken en ondernemen van leuke activiteiten en het leggen van nieuwe sociale contacten. Met veel enthousiasme en motivatie helpen zij u om uw leven weer te verreiken met contacten waarbij u uw vreugde zowel als verdriet bij kwijt kunt.

Het Maatjesproject is er voor zowel mannen als vrouwen vanaf 55 jaar, wonend in de Westelijke Mijnstreek, die ook graag weer contacten willen aangaan en die met deze contacten ook weer invulling willen geven aan hun leven. Ook niet geheel onbelangrijk is dat er voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Zoekt u een maatje of wilt u meer informatie? Vindt u het leuk om vrijwilliger te zijn binnen dit project?
Neem dan contact op Partners in Welzijn en vraag naar Roel Heijink of Maria Mekes: tel. (046) 457 57 00 of stuur een mail naar: maatjes@piw.nl.