Welkom op onze website!! Heeft u vragen, opmerkingen, tips en/of buurtinformatie? Stuur dan een e-mail naar wijkplatformvrangendael@gmail.com en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie retour. Natuurlijk kunt u ook het contactformulier op onze website gebruiken. U vindt dit onder het thema 'Vragen?' rechtsboven op de website. Tip: als u het contactformulier gebruikt, gaat er tevens een notificatie naar twee bestuursleden. Hierdoor kunnen we nog sneller reageren op uw vraag, opmerking, tip of buurtinformatie!!

Jolanda Guyt nu definitief bestuurslid en aspirant-bestuurslid af

Sinds 16 juni jl. is Jolanda Guyt gestart als aspirant-bestuurslid.

Deze week heeft ze besloten dat ze graag definitief lid van ons bestuur wil zijn. Wat een geweldig nieuws!! We zijn weer een betrokken, gedreven, hartelijk, capabel, attent bestuurslid rijker!! Nogmaals van harte welkom, Jolanda!!

Informatie over Veilig Wonen (inbraakpreventie) tijdens a.s. wijkoverleg dinsdag 28 oktober

Tijdens het volgende wijkoverleg op dinsdag 28 oktober a.s. in buurthuis 'De Oase' is er ook - direct aan het begin - een presentatie over Veilig Wonen door Dick Silvius.

Wijkoverleg oktober 2014 één week naar achteren verschoven naar dinsdag 28 i.p.v. 21 oktober a.s.

Het wijkoverleg van dinsdag 21 oktober a.s. is één week naar achteren verschoven en wel naar dinsdag 28 oktober.

Deze datum is aangepast, omdat 21 oktober dit jaar in de herfstvakantie valt.

We zien u weer graag op dinsdag 28 oktober a.s. in Buurthuis 'De Oase'. Het wijkoverleg begint om 19.30u, maar vanaf 19.00u heeft u weer de mogelijkheid informeel met het bestuur te praten.

U komt toch ook?!

Tot dan!!

Verslag bijeenkomst omtrent toekomst/bestemming DaCapo-college

De belangstelling op dinsdag 1 juli jl. was geweldig. Het was fijn dat de aanwezigheid van wethouder Astrid Verblakt en ambtenaren, zoals ook de buurtbewoners groot was. Het e.e.a. vond plaats o.l.v. het bestuur van Wijkplatform Vrangendael (wpV). Er was eerst uitleg over de leegstaande scholen, wat de bedoeling zou zijn en wat de bewoners ermee willen. Door vervolgens een rondgang te hebben gehad door de 2 gebouwen van DaCapo en daarna met de bewoners in groepjes te gaan zitten, zijn al snel ideeën uitgewisseld over wat men nu graag wil.

Syndicate content